δυς-μενικός

[684] δυς-μενικός, feindselig, feindlich, ὀργή, λόγοι, Pol. 6, 7. 16, 22 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: