δυς-μετα-κίνητος

[684] δυς-μετα-κίνητος, schwer wegzubewegen, Ios.; auch im adv., Alex. Trall.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: