δυς-μήτηρ

[684] δυς-μήτηρ, , böse Mutter; Homer einmal, Odyss . 28, 97 μῆτερ ἐμὴ δύσμητερ, ἀπηνέα ϑυμὸν ἔχουσα;Lycophr. 1174.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: