δυς-νύμφευτος

[684] [684] δυς-νύμφευτος, χϑών, unglücklich vermählt, von der Graberde, die die Asche aufnimmt, Orinag. 37 (VII, 401).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684-685.
Lizenz:
Faksimiles:
684 | 685
Kategorien: