δυς-οδία

[685] δυς-οδία, , schlechter Weg; Sp. übertr.; δυςοδίαν τῷ λόγῳ παρέχειν, Schwierigkeiten verursachen, Plut. virt. mor. p. 410.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 685.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: