δυς-παθέω

[685] δυς-παθέω, schwer, heftig leiden, Masch. 4, 84; Nic. Th. 381; bes. = ungeduldig sein im Leid, ἐπί τινι, Plut. Aemil. 36; πρός τι, Pericl. 33; mit folgdm ot, Oaes. 38; absol., Cic. 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 685.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: