δυς-πνοέω

[687] δυς-πνοέω, ion. δυςπνοιέω Hippocr.; – 1) schwer athmen, Medic. – 2) übel riechen, Paul. Sil. baln. 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 687.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: