δυς-προς-πέλαστος

[688] δυς-προς-πέλαστος, Erkl. der Scholl. zu δασπλῆτις Od. 15, 234 u. zu δυςπρόςοιστος Soph. O. C. 1277; – πόλεις, denen man sich mit Mühe nähert, Plut. Pomp. 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika