δυς-πρός-μικτος

[688] δυς-πρός-μικτος, mit dem schwer Gemeinschaft zu halten, λιμήν, = δυςπροςόρμιστος , Poll. 1, 101.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika