δυς-πρός-οιστος

[688] δυς-πρός-οιστος, unzugänglich, unfreundlich, στόμα Soph. O. C. 1277.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika