δυς-πρός-ωπος

[688] δυς-πρός-ωπος, von widrigem Ansehen; Soph. O. C. 287 mit der v. l. δυςπρόςοπτος; εἴδη Plut. Mar. 15; ὄμματα τὰ σκυϑρωπὰ καὶ δύςμορφα B. A. 35.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika