δυς-σέβημα

[688] δυς-σέβημα, τό, gottlose Handlung, Rede; D. Hal. 7, 44; LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: