δυς-ταμίευτος

[688] δυς-ταμίευτος, womit schwer hauszuhalten ist, πνεῦμα Arist. audit. 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: