δυς-τράπελος

[689] δυς-τράπελος (τρέπω), schwer zu wenden, zu bewegen, Hippocr.; bes. vom Charakter, eigensinnig, starrköpfig, Αἴας Soph. Ai. 897; übh. = schwierig, πρᾶγμα Henioch. Ath. IX, 408 a; Plut.; vgl. εὐτράπελος. – Adv., δυςτραπέλως, hinderlich, am unrechten Orte, Xen. Oec. 8, 15. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 689.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: