δυς-φάνταστος

[689] δυς-φάνταστος, das Bild von etwas schwer aufnehmend, δύναμις δυςφ. καὶ ἀμυδρός Plut. def. orac. 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 689.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: