δυς-φρονέων

[690] δυς-φρονέων ἐπιλήϑεται, οὐδέ τι κηδέων μέμνηται, entweder partic, mißmüthig sein, od. gen. plur. von δυςφρόνη, = folgdm, Hes. Th. 102.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 690.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: