δυς-χώρητος

[691] δυς-χώρητος, wo schwer herauszukommen ist; ἀκρι-σία Pol. 24. 1, 13; Reiske schreibt δυςχώριστος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 691.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: