δυς-όρᾱτος

[685] δυς-όρᾱτος, = δύςοπτος; δίκτυα Xen. Cyr. 1, 6, 40; übel anzusehen, gräulich, App. Hisp. 97.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 685.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: