δυ-στρατο-πέδευτος

[689] δυ-στρατο-πέδευτος, ungünstig für das Aufschlagen eines Lagers, Aen. Tact. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 689.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika