δωματόω

[695] δωματόω, ein Haus bauen; δεδωμάτωμαι οὐ σμικρᾷ χερί, ich bin wohl mit Häusern versehen, Aesch. Suppl. 936.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 695.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: