δωρο-δοκέω

[695] δωρο-δοκέω, 1) Geschenke annehmen, bes. als Bestechung, sich bestechen lassen, absol., Her. 6, 82; πολὺ ἀργύριον 6, 72, durch vieles Geld; χρυσόν Plat. Rep. IX, 590 a; pass. τὸ δεδωροδοκημένον χρυσίον Din. 1, 66; ἀπό τινος, Ar. Vesp. 669; vgl. Lys. 21, 22. 28, 3; Dem. öfter, z. B. 18, 45, καὶ διαφϑείρεσϑαι ἐπὶ χρήμασι. – 2) bestechen, τινά (Dem. 9, 45 ist zw.), Strat. 46 (XII, 204); τὸ δικαστήριον D. Sic. 13, 64. Dah. pass., bestochen werden, sich bestechen lassen (Xen. An. 7, 6, 17 ist jetzt das act. hergestellt), Pol. 6, 56, 2. 26, 3, 14; Dion. Hal. 4, 55.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 695.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: