δωρο-ξενίας

[696] δωρο-ξενίας, γραφή, Klage gegen Einen, der der ξενία angeklagt, die Richter bestochen harte, Lys. bei Harpocr.; vgl. Poll. 8, 44 u. B. A. 238. 240.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 696.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: