δωτίνη

[696] δωτίνη, , die Gabe, das Geschenk, die Beschenkung; Hom. viermal, Odyss. 9, 268. 11, 352 Iliad. 9, 155. 297; – Theocr. 17, 114; ἀγείρειν, Her. 1, 61; δωτίνην δοῦναί τι, etwas als Geschenk geben, d. i. umsonst, 1, 69. 6, 62. 89, wie δωρεάν. Von Sp. Themist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 696.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: