δόναξ

[656] δόναξ, ακος, ὁ, das Rohr; Dorisch δῶναξ, Ionisch δοῠναξ; von δονέω, weil es im Winde schwankt; das Wort ist poet., = pros. κάλαμος. Apoll. Lex. Hom. p. 59, 29 Δόνακας· καλάμους. Bei Homer δόναξ dreimal: Odyss. 14, 474 ἂν δόνακας καὶ ἕλος; Iliad. 10, 467 συμμάρψας δόνακας; Iliad. 11, 584 ἐκλάσϑη δὲ δόναξ, der (von Rohr gemachte) Schaft des Pfeiles, vgl. Scholl. Aristonic. – Folgende: 1) Rohr; δόνακες καλάμοιο, Rohrhalme, H. h. Merc. 47; στέφει ἑαυτὸν δόναξι Aeschin. ep. 10, 4. Alles aus Rohr Gemachte; – a) der Pfeil; p. D. L. 1, 103; Leon. Tar. 12 (VI, 296). – b) Leimruthe, Apollnds. 23 (VII, 702). – c) Rohrpfeife, Hirtenpfeife; Aesch. Prom. 574; Pind. P. 12, 25 im plur.; Theocr. 20, 29 u. a. D. – d) ὑπολύριος, der Steg auf der Lyra, Ar. Ran. 233. – e) Schreibrohr, oft in Anth. – 2) das Männchen der Scheidenmuschel, die σωλήν heißt, Ath. III, 90 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 656.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: