δόρπος

[659] δόρπος, , dasselbe, nach den VLL.; die eigtl. Form des sing. findet sich Qu. Sm. 9, 401 Nic. Al. 66.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 659.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: