δύς-βουλος

[677] δύς-βουλος, schlecht berathen, auch δυςβούλευτος, E. M. p. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 677.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: