δύς-ζηλος

[680] δύς-ζηλος, bei Homer einmal, Odyss. 7, 307 δύσζηλοι γάρ τ' εἰμὲν ἐπὶ χϑονὶ φῠλ' ἀνϑρώπων, argwöhnisch, oder zum Zorne geneigt, reizbar. Vgl. ζηλήμων. – Folgende; 1) in heftigen Eifer gerathend, jähzornig; ἐπί τινι, Ap. Rh. 4, 1089. – 2) sehr eifersüchtig; γυνή Plut. Alex. 9; Sp.: δυςζήλως ἔχειν πρός τινα Plut. Alex. 77. – 3) in schlimmen Dingen, mit Gefahr wetteifernd, βίος αἰϑυίῃσι δύςζηλος H. ep. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 680.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: