δύς-λπις

[678] δύς-λπις ι, ιδος, hoffnungslos, verzweifelnd; Aesch. Ch. 406; Xen. Hell. 5, 4, 31; seq. inf. c. ἄν Vectig. 3, 7; Arist. Eth. 3, 7 u. öfter, wie Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 678.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: