δύς-μηνις

[684] δύς-μηνις, ιος, heftig grollend; χόλος Parm. 7 (IX, 69); ϑεός Poll. 1, 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: