δύς-μουσος

[684] δύς-μουσος, αὐλός, von den Musen nicht geliebt, Onest. 7 (IX, 216).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: