δύς-χειρος

[690] δύς-χειρος, nur im superl. δυςχειρότατοι, D. Sic. 5, 34, v. l. für δυςχείρωτοι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 690.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: