εἰδωλο-ποιέω

[725] εἰδωλο-ποιέω, ein Bild machen: – a) im Ggstz des ἀληϑές, der Sache selbst, Plat. Rep. X, 605 c. – b) übh. = bildlich darstellen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 725.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: