εἰδωλο-ποιΐα

[725] εἰδωλο-ποιΐα, , Abbildung, Bild; τῶν κατόπτρων Plat. Tim. 46 a; τῶν γραφέων Critia. 107 c; Sp. – Bei den Rhetoren das Einführen eines Todten, den man sprechen läßt, Hermogen. progymn. 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 725.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: