εἰκαιότης

[726] εἰκαιότης, ητος, ἡ, dasselbe, Sp., neben ἀκοσμία, D. L. 7, 48.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 726.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: