εἰκονικός

[726] εἰκονικός, abbildend, ἄγαλμα, eine dem geben nachgebildete Bildsäule; Ath. V, 205 f.; Plut. Lys. 1; komisch ἀποχή, Scheinquittung, Lucill. 105 (XI, 233). – Adv., Schol. Il. 13, 772.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 726.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: