εἰκονο-γραφία

[727] εἰκονο-γραφία, , Abbildung, Darstellung, Strab. XV p. 718.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 727.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: