εἰκονο-λογία

[727] εἰκονο-λογία, , das Sprechen in Bildern, Plat. Phaedr. 267 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 727.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: