εἰκοσά-μηνος

[727] εἰκοσά-μηνος, von zwanzig Monaten, Leon. Al. 41 (VII, 662).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 727.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: