εἰκοσί-μνως

[727] εἰκοσί-μνως, von zwanzig Minen; ἔρανος Lys. bei Poll. 9, 57; Lob. Phryn. 554 εἰκοσίμνεως.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 727.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: