εἰκοσι-πεντα-έτις

[727] εἰκοσι-πεντα-έτις, ιδος, fem. zum Vorigen, Ep. ad. 721 (App. 209).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 727.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika