εἰκοστός

[727] εἰκοστός, ep. auch ἐεικοστός, Il. 24, 765 (s. εἴκοσι), der zwanzigste, Od. 5, 34 u. Folgde; – ἡ εἰκοστή, der zwanzigste Theil, eine Abgabe, τῶν γιγνομένων Thuc. 6, 54, τῶν κατὰ ϑάλασσαν 7, 28; ἐλευϑερίας, Inscr. 963.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 727.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: