εἰλαπιναστής

[728] εἰλαπιναστής, , der Schmausende, Tischgenoß, Il. 17, 576; vgl. Ath. VIII, 362 e. Nach Ath. IV, 174 a Beiname des Zeus bei den Cypriern.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 728.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: