εἰλε-ώδης

[728] εἰλε-ώδης, ες, an dem εἰλεός krank, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 728.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika