εἰλ-αρχέω

[728] εἰλ-αρχέω, Anführer eines Reitergeschwaders sein; Inscr. 1576; D. Cass. 55, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 728.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: