εἰράων

[734] εἰράων, Homer einmal, Iliad. 18, 531 οἱ δ' ὡς οὖν ἐπύϑοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν εἰράων προπάροιϑε καϑήμενοι, nach Aristarch = Marktplatz, Versammlungsort, ἀγορά, Schol. Aristonic. (ἡ διπλῆ,) ὅτι εἴρας λέγει τὰς ἀγοράς, σχηματίζων ἀπὸ τοῠ εἴρειν, ὅ ἐστι λέγειν. Apoll. Lex. Hom. p. 92, 22 Etym. m. p. 475, 13 u. Hesych. schreiben ἰράων, letzterer an anderer Stelle εἰράων. Eustath. p. 1160, 34 schreibt ἱράων mit der Bemerkung, daß die Schreibung der ersten Sylbe zweifelhaft sei; als nominat. sing. nennt er εἶρα. Als nominat. sing. findet sich Etym. m. p. 483, 4 εἴρα, als nominat. plur. p. 475, 12 ἴραι. Bei Hesiod. Th. 804 findet sich accusat. plur. εἰρέας in der Bedeutung »Versammlung«, δεκάτῳ δ' ἐπιμίσγεται αὖτις εἰρέας ἀϑανάτων, wofür man εἴραις und εἶρας ἐς schreiben will.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 734.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: