εἰρεσία

[734] εἰρεσία, ἡ (ἐρέσσω), das Rudern; Od. 11, 639; Thuc. 7, 14 u. A.; ποιεῖσϑαι, rudern, Ap. Rh. 2, 557; εἰρεσίῃ χρεώμενος Her. 1, 203. Auch = die Rudermannschaft, Polem. 1, 23; sogar = das Schiff, Antip. Th. 69 (VII, 287); Soph. Ai. 244; ϑοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ἑζόμενον ναῒ μεϑεῖναι, wird ἐρέσσειν erkl.; die Ruderbank, Pol. 1, 21, 2; das Ruderlied, nach welchem die Ruderer im Takte rudern, Plut. Alc. 32 Luc. V. H. 1, 40. – Uebh. eine heftige [734] Bewegung; übertr., πτερῶν Luc. Tim. 40; γλώσσης Dionys. bei Ath. XV, 669 a; μαστῶν, Stoßen, Eur. Tr. 570.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 734-735.
Lizenz:
Faksimiles:
734 | 735
Kategorien: