εἰρηνο-ποιός

[735] εἰρηνο-ποιός, 1) Frieden stiftend, , der Friedensunterhändler; Xen. Hell. 6, 3, 4; D. Cass. 44, 49; bei Plut. qu. Rom. 62 der röm. fetialis. – 2) = εἰρηνικός, N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 735.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: