εἴ γε

[723] εἴ γε, wenn freilich, wenn jedoch; hebt die Bedingung nachdrücklich hervor, οἶκόνδε ἐϑέλεις ἰέναι; εἴγε μὲν εἰδείης, ὅσσα τοι αἶσα κήδε' ἀναπλῆσαι, ἐνϑάδε κ' αὖϑι μένων τόδε δῶμα φυλάσσοις, Od. 5, 206 ff., wüßtest du jedoch, was für Leiden zu überstehen dir bestimmt ist, so würdest du wohl lieber hier bleiben. Oft ist γε von εἰ getrennt u. bezieht sich auf das Wort, dem es nachgesetzt ist, behält also seine eigentliche Bedeutung, wenn wenigstens, wenn nämlich, wenn denn, von εἴπερ unterschieden, w. m. s.; εἰ τῆςδέ γ' ἀρχῆς οὕνεκα Κρέων μ' ἐκβαλεῖν ἱμείρεται Soph. O. R. 383, wenn K. dieser Herrschaft wegen nämlich (ja, was als bekannt, bestimmt angenommen wird) mich zu vertreiben strebt; vgl. Phil. 109 Ai. 1247. Aehnl. εἴ γε σὺ ἀληϑῆ λέγεις Plat. Phaedr. 242 d; Parm. 135 b; εἴ γε ἐκεῖνοί εἰσι Xen. Mem. 1, 5, 3; es wird die Bedingung auch hier nachdrücklicher hervorgehoben; Thuc. 6, 18 Xen. An. 7, 6, 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 723.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: