εἶλαρ

[728] εἶλαρ, ατος, τό, Bedeckung, Schutzwehr; νηῶν, für die Schiffe, Il. 7, 338; κύματος, gegen die Woge, Od. 5, 257.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 728.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: