εὔ-καιρος

[1073] εὔ-καιρος, zurrechten Zeit, passend, χὤτι σοι λέγειν εὔκαιρόν ἐστι Soph. O. C. 32, u. öfter bei Sp., wie καιρὸς εὔκαιρος, die gelegene Zeit, Hdn. 1, 9, 6. Vom Orte, geeignet, εὐκαιρότατος τόπος, Pol. 4, 38, 1 u. öfter; D. gic. 1, 63 u. a. Sp.; – auch = reich, Pol. 13, 9, 1. – Häufiger adv. εὐκαίρως, von der Zeit, Arist. H. A. 7, 1 u. Sp.; τῇ μεγαλογνωμοσύνῃ ὡς εὐκαίρως ἐχρῆτο Xen. Ages. 8, 3; εἰς ὅ τι ἂν εὐκαιρότερον ἀναλί. σκοιτε χρήματα Plat. Phaedr. 78 a; ε ὐκαιρότατα ἐπελάβοντο τῶν ἀνδρῶν Pol. 5, 63, 13, der οὐκ εὐκαίρως ἔχειν auch für "keine Zeit haben" braucht, 5, 26, 10; πρός τι, Plut. gen. Socr. 1; – ἔτυχε τοῦ πρώτου μάλα εὐκαίρως, = καιρίως, gut treffen, Ael. V. H. 13, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1073.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika